Valvotut- ja tuetut tapaamiset

Valvottu tapaaminen voidaan järjestää, kun halutaan turvata lapsen ja vanhemman välinen yhdessäolo erilaisissa riskitilanteissa. Työntekijä on samoissa tiloissa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan, luoden näin turvallisuuden tunteen lapselle.

Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan.

Valvotuissa vaihdoissa työntekijä huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle.

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia voidaan järjestää palvelun ostajan tai Tuetuksi Oy:n järjestämissä tiloissa.