Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen tukimuoto, jonka avulla kehitetään toiminnanohjauksen taitoja, tuetaan valmennettavan elämänhallintaa ja pyritään löytämään konkreettisia keinoja selviytyä paremmin arjen haasteista.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten:

  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Oppimisvaikeuksia
  • Adhd
  • Add
  • Aspergerin oireyhtymä
  • Autismin kirjo
  • Touretten oireyhtymä

Neuropsykiatrinen valmennusprosessi suunnitellaan asiakkaan määrittelemien yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Valmennusprosessi kestää yleensä 5-10 tapaamiskertaa, tarvittaessa pidempäänkin. Yksi tapaamiskerta kestää yhden tunnin. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.