Henkilökohtainen apu

Tuetuksi Oy:n henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun palvelun piiriin voi hakeutua kunnan myöntämällä palvelusetelillä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana. Kunnan myöntämällä palvelusetelillä tai maksusitoumuksella palvelu on asiakkaalle täysin ilmaista. Henkilökohtaista apua haetaan oman kotikunnan sosiaalitoimistosta kirjallisella hakemuksella.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Tarjoamme henkilökohtaista apua Soiten alueella.