Etusivu

Tuetuksi Oy on yksityinen sosiaalialan yritys, joka tarjoaa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia avopalveluita. Asiakkaaksi hakeudutaan sosiaalitoimen, terveystoimen tai sivistystoimen maksusitoumuksella, mutta asiakkuus voi myös muodostua itsemaksettuna. Palvelu on kohdistettu kaiken ikäisille.

Työskentelyllä pyritään edistämään asiakkaan suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Asiakasta tuetaan ensijaisesti hänen omassa arjessa ja tarvittaessa neuvomme ja ohjaamme mahdollisimman hyvään huolenpitoon. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotona, koulussa, harrastuksisssa, työpaikalla tai muulla sovitulla tavalla.

Yrityksen arvot perustuvat laadukkaaseen kouluttautumiseen ja rehelliseen toimintaan. Olemme myös inhimillisyyttä kunnioittava toimija ja pidämme kiinni siitä mitä lupaamme.